NEDINIĆ NM D.O.O. - 21244 Šajkaš, Železnička 12

Tel/Fax: 021-864-840 Šajkaš
Tel/Fax: 021-864-040 Šajkaš

Radna jedinica Đurđevo - Solunskih dobrovoljaca 13
Tel/Fax: 021-839-145
Tel/Fax: 021-838-145

Šljunkara na Tisi i separacija šljunka
Tel/Fax: 021-831-080

E-mail: nedinicnm@teamnet.ws
Web: www.nedinicnm.backabanat.com

Delatnost:
- Trgovina, transport i proizvodnja građevinskog materijala
- Prodaja svih vrsta građevinskog materijala
- Prodaja šljunka, peska i svih vrsta frakcije
- Proizvodnja i ugradnja PVC stolarije
- Proizvodnja i prodaja gotovog betona i prevoz na lice mesta sa pumpom
- Transport robe u domaćem drumskom saobraćaju